HỘI LHPN HUYỆN LỆ THỦY

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3882 251

- Hộp thư điện tử công vụ: lethuy.hpn@quangbinh.gov.vn

1. Giới thiệu chung

Huyện Lệ Thủy nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp huyện Vĩnh Linh (thuộc tỉnh Quảng Trị), phía Bắc giáp huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), phía Tây giáp nước bạn Lào, phía Đông giáp biển Đông. Huyện Lệ Thủy đã có từ lâu và thuộc phủ Tân Bình, đến năm 1831 thuộc phủ Quảng Ninh. Từ 1977 đến 1989 nhập với huyện Quảng Ninh thành huyện Lệ Ninh, tỉnh Bình Trị Thiên. Cuối năm 1989 tách huyện Lệ Ninh tái lập huyện Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình.

Hội LHPN huyện Lệ Thủy là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị và địa giới hành chính của huyện. Qua các thời kỳ chia tách và sát nhập, Hội LHPN huyện Lệ Thủy đã trải qua 22 kỳ Đại hội. Tính từ ngày tái lập huyện  1/7/1990 đến nay, Hội LHPN huyện Lệ Thủy trải qua 8 kỳ Đại hội. Hiện tại, Hội LHPN huyện Lệ Thủy có 24 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 2 đồng chí Phó Chủ tịch và 01 đồng chí Chủ tịch.

2. Tổ chức, bộ máy

 Chủ tịch: Lê Thị Trà Giang

- Điện thoại: (0232) 3882 531

- Di động: 0982 968 776

- Email: giang9799@yahoo.com.vn 

 Phó Chủ tịch: Mai Thanh Huyền

- Di động: 0916 335 523

- Email: huyenmai64@gmail.com 

 Số cán bộ chuyên trách:  6, trong đó CB công chức: 4, CB viên chức: 2

 Tổng số xã trên địa bàn huyện: 28 xã, 01 đơn vị trực thuộc (Hội PN công an)

 Tổng số Chi hội phụ nữ: 207 Chi hội

  Tổng số phụ nữ có trên địa bàn: 29.586 phụ nữ

 Tổng số hội viên phụ nữ từ 18 tuổi trở lên: 25.770 hội viên

3. Các danh hiệu, khen thưởng

- Huân chương Lao động hạng Ba - Lệnh số 04 LCT ngày 16/01/1976 (huyện Lệ Thủy).

- Huân chương Lao động hạng Ba - Lệnh số 117 LCT ngày 18/7/1979 (huyện Lệ Ninh).

- Huân chương Lao động hạng Nhì - QĐ số 562 ngày 5/5/1996.

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua (năm 1998).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội (năm 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016).

- Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích trong hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (2004 - 2007).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội  (giai đoạn 1996 - 2000).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm ở địa phương (giai đoạn 1997 - 1999; 2001- 2005).

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu tập thể  lao động xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác (năm 2014, 2015, 2016). 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 2010.

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình đã có thành tích trong việc thực hiện có hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài ( 1995 - 2005).

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình về thành tích trong phong trào phụ nữ và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương (1996 - 2000 ). 

- Được UBND công nhận tập thể lao động xuất sắc 3 năm liền (năm 2014, 2015, 2016).

Các tin khác

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

80 người đã tham gia bình chọn